«Погоджено»

Начальник управління
професійно-технічної освіти,
координації діяльності
вищих навчальних закладів
та науки
______________ М.Я.Сорока.
 

«Затверджено»

Наказ №___ від ___________
Директор ВПУ №71
_____________В.І.Побігушка
         
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ

 

до Вищого професійного училища № 71

м. Кам'янка-Бузька

Львівської обл.

на 2008-2009 навчальний рік

(Проект)

 


Дані правила прийому до Вищого професійного училища № 71


м. Кам’янка-Бузька Львівської області (надалі училище) розроблені на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 441 від 06.06.2006 р, та згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічного навчального закладу України.

1. До училища приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянст ва, які мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту, достатню для здобуття робітничих професій.

2. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до училища, відповідно до своїх здібностей і навиків. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, при вступі до училища користуються рівними правами з громадянами України.

3. Прийом до училища здійснює приймальна комісія. Очолює приймальну комі сію директор училища, який своїм наказом визначає склад і порядок її роботи, затверджує Правила прийому до училища, розроблені до початку прийому документів згідно із Типовими правилами.

Приймальна комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності випускників, а також: вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

4. Правила прийому до училища своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і містять в собі таку інформа цію :

Училище готує кваліфікованих робітників за такими професіями:

На базі 9 класів.

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А», «В», «С»), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорії «С») .

Термін навчання 2 р. 10 міс., ліцензований обсяг - 90 чол., план прийому 60 чол. Ліцензія серія
АБ № 298314.

- Муляр, маляр, штукатур;

Термін навчання 2 р. 10 міс., ліцензований обсяг - 30 чол., план прийому 30 чол. Ліцензія серія
АБ № 298314.

- Кухар;

Термін навчання 2 р. 10 міс., ліцензований обсяг - 30 чол., план прийому 30 чол. Ліцензія серія
АБ № 298314.

- Кравець;

Термін навчання 2 р. 10 міс., ліцензований обсяг - 30 чол., план прийому 30 чол. Ліцензія серія
АБ № 298314.

- Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних);

Термін навчання 2 р. 10 міс., ліцензований обсяг - 30 чол., план прийому 30 чол.

Ліцензія серія АБ № 298314 .

- Конторський службовець (бухгалтерія)

Термін навчання 2 р. 10 міс., ліцензований обсяг - 30 чол., план прийому 30 чол.

Ліцензія серія АБ № 298314.

 

Кращі випускники училища та інших ПТНЗ, які отримали диплом кваліфікованого робітника за професіями «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А», «В», «С»), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорії «С»)» зараховуються за результатами співбесіди на І V курс за спеціальністю «Механізація сільського господарства» - ліцензований обсяг - 30 чол. (Ліцензія серія АБ № 159286), а «Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)» і «Конторський службовець (бухгалтерія)» зараховуються за результатами співбесіди на І V курс за спеціальністю «Бухгалтерський облік» ліцензований обсяг - 30 чол. (Ліцензія серія АБ № 159286) і після закінчення їм видається диплом молодшого спеціаліста.

 

5.Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву про вступ до училища із зазначенням обраної професії (спеціальності), місця проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал);
  • медичну довідку за формою 086-У;
  • 6 фотокарточок розміром 3x4 см.
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової повинності та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, що визначені для подан ня документів.

6. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

7. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору за результа тами вступних випробувань (співбесід). Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом всього періоду прийому документів.

8. Зараховуються до училища без вступних випробувань:

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- випускники основної середньої загальноосвітньої школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профілюючими;

- випускники училища та інших ПТНЗ, які отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають в училище на III ступінь навчання за відповідними спеціальностями.

9. Учні училища, які успішно закінчили другий ступінь навчання і пройшли державну кваліфікаційну атестацію, зараховуються на ІІІ ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

 

10. Зараховуються поза конкурсом:

- діти-сироти, які залишилися без піклування батьків;

- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

11. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане право;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місцях забезпечені державним замовленням.

Вступники у цьому випадку подають копію виписки з наказу про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули при виконанні службових обов'язків.

12. Зарахування до училища оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора. Зарахування проводиться не пізніше ніж за п’ять днів до початку занять. Рішення приймальної комісії своєчасно доводяться до відома вступників.

13. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом десяти днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця при цьому може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

При невиконанні державного замовлення з окремих професій (спеціальностей) училище може проводити додатковий набір.

14. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

15. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються три місяці, а потім знищуються про що складається акт.

16. Контроль за прийомом учнів училища здійснює управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки та Міністерство освіти і науки України.

 
 
           
Сайт управляется системой uCoz